Bli Medlem

Du är välkommen att bli medlem i föreningen Volvo Museums Vänner - sprid gärna detta till personer i din vänkrets som kan vara intresserade av att bli medlemmar.Enskilt Medlemskap

Som enskild medlem:

 • - stöder du vår förening Volvo Museums Vänner och Volvo Museum genom din medlemsavgift

 • - kan du ytterligare stödja Volvo Museum genom att aktivt deltaga som guide/instruktör/tekniker i samband med
    vissa arrangemang på Volvo Museum och/eller underhåll av museets bilar m.m.

 • - får du och en vän tillsammans med dig gratis inträde till Volvo Museum

 • - får du rabatt (10%) på varor i Volvo Museums butik (gäller ej rea-varor)

 • - blir du inbjuden till föreningens egna arrangemang, studiebesök, provkörningar, föredrag av intressanta personer inom och      utanför Volvo organisationen, oftast utan kostnad

 • - får du ditt namn på en VIP-tavla i Volvo Museums entré

 • - har du en röst på föreningens årsstämma


Familje-Medlemskap

Som familje-medlem:

• - har både du och din make/maka/sambo/vän samma förmåner som den enskilde medlemmen för en rabatterad medlemsavgift

     Till vissa av föreningens arrangemang kan vi vilja bjuda in även personer som ännu inte är medlemmar i syfte att
     marknadsföra vår förening och värva nya medlemmar. I dessa fall kommer vi i inbjudan att be er ta med en eller
     flera vänner till arrangemanget.


Medlemsavgift

 • Medlemsavgiften kan betalas såsom en årsavgift år för år (f.n. 300/400 kr) eller som en engångsavgift, ett livstidsmedlemskap (f.n. 3,000/4,000 kr).

 • Medlemsavgiften betalas in på bankgiro: 222-4087 till Volvo Museums Vänner.
Gåvor och bidrag emotses med stor tacksamhet.

 

Skicka dina uppgifter om namn, adress, telefon samt e-post till Volvo Museums Vänner.


OBS att all information från oss skickas via email, varför det är viktigt att uppge epost-adressen!

 

Alternativt kan anmälan postas till adress:


Volvo Museums Vänner

c/o Volvo Museum

405 08 Göteborg

 

 

Styrelsen är också tacksam om du meddelar intresse av att deltaga i evenemang som redan nu är planerade av Volvo Museum, t.ex. som guide i museet efter guideutbildning i Volvo Museums regi, informatör vid utställningar etc.

 

Lars-Erik Roos

Styrelseordförande


Volvo Museums Vänner

Organisationsnummer 802457-5477

E-post: museumsvanner@gmail.com